Trójwymiarowa manualna terapia wad stóp

Trójwymiarowa, manualna terapia wad stóp

Terapia oparta jest na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka oraz na zasadach terapii manualnej.

 Cel terapii:

Terapia ta umożliwia wczesne diagnozowanie i rehabilitację nieprawidłowego ustawienia stopy poprzez specjalne manualne techniki mobilizacyjne i rozciągające opierając się na funkcjonalnych powiązaniach nerwowo-mięśniowych. Prowadzona jest w podstawowym wzorcu ruchowym będącym podstawą prawidłowego rozwoju dziecka uwzględniając trójwymiarowość stopy.

 Zasady tej terapii tworzą podstawę do wczesnego diagnozowania i wczesnego leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy min.

  • stopy końsko – szpotawej,
  • stopy sierpowatej,
  • stopy końskiej,
  • stopy płasko – koślawej.

W terapii wykorzystuje się specjalne manualne techniki mobilizacyjne i rozciągające wraz z funkcjonalnym bandażowaniem.

Jednym z założeń terapii jest praca rodzica z dzieckiem w domu  po odpowiednim instruktażu przeprowadzonym przez terapeutę.