Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

DIAGNOZA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

  • Wywiad z rodzicami obejmujący okres prenatalny, porodu oraz wczesnego etapu rozwoju, przebyte choroby,
  • Kwestionariusz Rozwoju Sensoryczno –Motorycznego,
  • Krótki Profil Sensoryczny  wypełniany przez rodziców dotyczące zachowania dziecka,
  • Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej,
  • Obserwacje kliniczne
  • Podsumowanie wyników, omówienie ich z rodzicami, plan terapii.