Kadra

mgr Ewelina Janiszewska   (Kierownik Ośrodka Integracji i Rehabilitacji, Fizjoterapeuta dziecięcy, Terapeuta NDT Bobath , Terapeuta Integracji Sensorycznej )

Studia:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum – Fizjoterapia

Studia podyplomowe:

 • Wyższa Szkoła Bankowa – Administracja-Zarządzanie i Organizacja
 • Wyższa Szkoła Terapii i Edukacji-  Fizjoterapia w pediatrii
 • Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica – Przygotowanie pedagogiczne

Studium Medyczne – Technik fizjoterapii

Kursy:Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Baby

  • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath
  • Integracja Sensoryczna II stopień – Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej
  • Integracja Sensoryczna I stopień – Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
  • Najważniejsze zmysły w rozwoju – jak wspierać na co dzień
  • Osteopatyczne podejście do terapii małego dziecka
  • Ocena Neurorozwojowa Niemowląt – Wczesna Interwencja
  • Handling- Opieka i pielęgnacja a rozwój dziecka
  • Łagodna stymulacja rozwoju noworodków i niemowląt CCCC-SKS
  • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego w nowej klasyfikacji
  • Zaburzenia sensoryczne dzieci w wieku 1-3 lata- najczęstsze objawy, diagnoza, terapia,
  • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych, spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego
  • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznym i posturalno motorycznymi. Zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego
  • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne
  • Wielowymiarowa terapia manualna stóp dziecka (Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp)
  • Nowości w gimnastyce korekcyjnej – metoda trójpłaszczyznowo – osiowa
  • Praktyczne wykorzystanie kombinezonu rehabilitacyjnego/ortezy  SpiderSuit
  • Masaż Shantali wg. metodyki Holenderskiej
  • Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne,
  • Kurs doskonalący poziom I– Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne
  • Kinesiotaping
  • Masaż I° klasyczny, sportowy
  • Masaż leczniczy II° segmentarny, limfatyczny, terapia manualna
  • Masaż bańką chińską
  • Instruktor – Nordic Walking
  • Terapia Behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi;
  • Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu,
  • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
  • Trener Biofeedback EEG – Biofeedback EEG (neurofeedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności,

Warsztaty:

 • Wspieranie neurofizjologicznego rozwoju dziecka poprzez noszenie w chuście wiązanej CLAUWI;
 • Wstęp do rehabilitacji oddechowej u dzieci;
 • Pływanie niemowląt;
 • Ocena rozwoju dziecka;
 • Aktywnej Rehabilitacji,
 • Konferencja połączona ze szkoleniem nt: Zespół Aspergera; Autyzm,Organizacji Shantali (VSD);
 • EduWeek cykl webinariów z zakresu terapii dzieci
 • Konferencja na temat metody Vojty,
 

 

mgr Anna Aleksandrowicz –  Fizjoterapeuta

Studia:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika  Collegium Medicum– Fizjoterapia

Kursy:

 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy,
 • Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy,
 • Wczesna diagnostyka małego dziecka,
 • Terapia manualna u dzieci,
 • Kurs poświęcony dzieciom ze skoliozą oraz wadami postawy w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne,
 • PNF,
 • ZOGA THERAPY w Pediatrii Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe moduł I
 • ZOGA THERAPY w Pediatrii Równoważenie strukturalne moduł II
 • ZOGA MOVEMENT w terapii niemowląt
 • ScarWork
 • Kinesiotaping,
 • EduWeek cykl webinariów z zakresu terapii dzieci
 • Konferencja na temat metody Vojty,
 • Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne,
 • Instruktor – Nordic Walking;
 • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7lat)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lic. Beata Lach –  Fizjoterapeuta

Studia:

 • Bydgoska Szkoła Wyższa – Fizjoterapia  (magisterskie w trakcie)
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego– Fizjoterapia

Studium Medyczne – Technik fizjoterapii

Kursy:

 • PNF I° i II°
 • Funkcjonalna fizjoterapia chorych z niedowładem połowiczym
 • Zaopatrzenie ortopedyczne stosowane u dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego
 • Sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Metody diagnozy i terapii w fizjoterapii pediatrycznej z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Skoliozy diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne

mgr Bogusława Czerwińska – Fizjoterapeuta

Studia:

 • Bydgoska Szkoła Wyższa – Fizjoterapia

Studia podyplomowe:

 • Bydgoska Szkoła Wyższa – Diagnostyka wad postawy z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo

Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna – Technik masażysta

Kursy:

 • Kinezjotaping
 • Stopa dziecka diagnostyka i terapia
 • Zdrowe stopy i ich wpływ na funkcjonowanie motoryczne człowieka
 • Wpływ zaburzeń stóp na powstawanie dolegliwości bólowych narządu ruchu
 • Trening umiejętności społecznych
 • Pierwsza pomoc przedlekarska

Warsztaty:

 • Sensorki – jak wspomagać integrację sensoryczną dzieci
 • Jak budować u dzieci system wartości
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach
 • Punkty spustowe/dysbalans mięśniowy
 • Zdrowie – prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia
 • Zumba – Taniec dla zdrowia i kondycji
 • Warsztaty tańca dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju

 

mgr Katarzyna Kruk  Psycholog, Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

Studia:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Psychologia, specjalność – psychologia wspomagania rozwoju

Studia podyplomowe:

 • Wyższa Szkoła Gospodarki – Przygotowanie pedagogiczne
 • Wyższa Szkoła Bankowa – Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej

Kursy:

 • Provider-Terapeuta Metody Johansena IAS – Trening słuchowy Johansen IAS – Diagnoza i terapia
 • Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR) w pracy pedagoga i psychologa szkolnego
 • Trening słuchowy Magdaleny Krawczun
 • Trening Umiejętności Społecznych LEGO TUS
 • TUS w indywidualnej pracy terapeutycznej
 • Trener TUS –Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Trener TUS osób z autyzmem i Zespołęm Aspergera
 • Autyzm: Terapia w zabawie, zabawa w terapii
 • Kurs z Komunikacji „Dobre Relacje” oparty na metodzie porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga
 • Metoda „Dam Radę”
 • Metoda „Jestem z Ciebie dumny”
 • Wakacyjna szkoła – Psychoterapia dzieci
 • Roczna szkoła psychoterapii Centrum terapii poznawczo-behawioralnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Kokoszka-Wrycza  – Logopeda, Neurologopeda

Studia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – pedagogika o specjalizacji logopedia

Studia podyplomowe:

 • Uniwersytet Gdański – Neurologopedia

Kursy:

 • Innowacyjne metody elektrostymulacji
 • I stopień języka migowego
 • Picture Exchange Communication System (PECS)- Poziom 1
 • Kinezjotaping w logopedii
 • Wspieranie funkcji prelingwistycznych.  Wczesna opieka logopedyczna dziecka 0-2 r. ż
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym
 • Stymulacja mechanizmów poznawczych warunkujących rozwój mowy – praca z serią Stymulacja i Terapia
 • Gdy przedszkolak nie chce jeść – niejadki, neofobia żywieniowa, czy wybiórczość pokarmowa
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych wg. Dr Anny Regner
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej
 • Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
 • Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne,
 • Opóźniony rozwój mowy diagnoza i terapia
  „Moje sylabki’ – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną wg.prof. J. Cieszyńskiej
 • Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie SUO
 • Terapia Behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

 

mgr Jagoda Karge – Terapeuta behawioralny, Oligofrenopedagog

Studia:

 • Akademia Wychowania Fizycznego – wychowanie specjalne

Studia podyplomowe:

 • Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS – Stosowana Analiza Zachowania –  Certyfikowany Terapeuta Behawioralny
 • Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa -Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
 • Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa – Terapia zajęciowa

Kursy:

 • Stosowana Analiza Zachowania – Terapia Behawioralna
 • Trener Umiejętności Społecznych – „TUS SST”
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie SUO
 • Terapia Behawioralna osób z autyzmem
 • Odbycie stażu profesjonalnego dotyczącego poznania metod pracy z osobami autystycznymi oparty
  na stosowanej analizie zachowania,
 • Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży
 • Bardzo późna interwencja behawioralna, czyli kiedy z zachowaniami trudnymi i umiejętnościami jest już bardzo źle
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Metoda Dobrego Startu
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytem rozwoju do 12 roku życia.
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R.
 • Terapia Ręki I i II stopień,
 • Terapia ręki – przykłady rozwiązań problemów grafomotorycznych dzieci z Zespołem Downa
 • Konferencja Zespół Downa. Odpowiedzi na pytania
 • Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc.

 

Jolanta Front   (Terapeuta zajęciowy, Trener Biofeedback EEG)

 • Studium Medyczne – Terapeuta zajęciowy,

Kursy:

 • Terapia ręki I i II stopień
 • Biofeedback EEG(neurofeedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach, klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności,
 • Trenera Biofeedback I
 • Trener Biofeedback II stopnia
 • Sensoplastyka,
 • Sensoterapia
 • Animator Czasu Wolnego,
 • Wykorzystanie Sali Doświadczania Świata w zajęciach indywidualnych i grupowych
 • Masaż sensoryczny kończyny górnej i ręki + ćwiczenia aktywizujące rękę
 • Terapia ręki w grupie przedszkolnej
 • Terapia ręki to nie plastyka
 • Terapia ręki praktyczne rozwiązania
 • Aspekty leworęczności w rozwoju grafomotorycznym dziecka
 • Rozwój grafomotoryki w wieku przedszkolnym
 • Arteterapia
 • Gry i zabawy z chustą animacyjną
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna