Biofeedback

Jest metodą opartą na monitorowaniu i kontroli czynności biologicznej, jaką jest czynność bioelektryczna pracującego mózgu, i/lub czynności fizjologicznych. Wykorzystuje się zwrotne podawanie informacji o przebiegu i parametrach monitorowanej czynności fizjologicznej. Uzyskane tą drogą informacje umożliwiają kontrolę i optymalizację monitorowanego parametru, a tym samym te czynności. Proces zwracania informacji zwany jest sprzężeniem zwrotnym, z angielskiego „feedback”, a ponieważ dotyczy funkcji żywych organizmów, zwany jest: Biofeedback. W leczeniu i terapii biologiczne sprzężenie zwrotne jest techniką, w której ludzie trenują ulepszanie swojego zdrowia przez używanie sygnałów z własnego ciała.

Treningi wpływają na poprawę:

  • koncentracji uwagi,
  • pamięci, łatwość uczenia się,
  • liczenia, czytania,
  • szybkość myślenia, skrócenie czasu reakcji,
  • wzrost kreatywności,
  • polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu,
  • radzenia sobie ze stresem,
  • lepsza samokontrola zachowania,