PNF

Metoda PNF

Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, jest znaną i uznaną na świecie koncepcją stosowaną w terapii pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego
i nerwowego. Jest to kompleksowa terapia oparta o wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii. Koncepcja PNF skutecznie wykorzystywana jest w pediatrii ze względu na dużą plastyczność mózgu dając zaskakujące efekty podczas trwania terapii, opierając się na indywidualnym i funkcjonalnym podejściu do każdego dziecka.

Prawidłowe wykorzystanie zasad i technik stosowanych w metodzie PNF wpływa na:

 • poprawę koordynacji i równowagi,
 • zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej,
 • poprawę techniki chodu,
 • polepszenie czucia głębokiego,
 • zwiększenie zakresów ruchu.

Wskazania:

 • Mózgowe porażenie dziecięce,
 • Uszkodzenie centralnego układu nerwowego,
 • Przepuklina oponowo – rdzeniowa,
 • Zespół Downa,
 • Rdzeniowy zanik mięśni,
 • Dystrofia mięśniowa,
 • Wady postawy/ Skoliozy