Fizykoterapia

 •  Elektroterapia:
 • Galwanizacja,
 • Elektrostymulacja,
 • Jonoforeza,
 • TENS,
 • Tonoliza,
 • Prądy interferencyjne,
 • Prądy diadynamiczne,
 • Prądy Traberta,
 • Laseroterapia
 • Światłolecznictwo