Logopedia / neurologopedia

 • Diagnoza zaburzeń mowy oraz stanu rozwoju mowy,
 • Indywidualna terapia logopedyczna,
 • Rozwijanie kanałów komunikacyjnych,
 • Wspomaganie mowy metodami komunikacji alternatywnej, gestami, PECS, Piktogramy,
 • Ćwiczenia słuchowe,
 • Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych,
 • Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne,
 • Ćwiczenia pomagające w prawidłowym połykaniu,
 • Masaż wewnętrzny i zewnętrzny,
 • Nauka mowy oparta na sytuacjach związanych z najbliższym otoczeniem dziecka,
 • Stymulacja procesów poznawczych,
 • Właściwa terapia logopedyczna mająca na celu wywołanie prawidłowej wymowy zaburzonych głosek, a następnie ich utrwalenie,
 • Zabawy słuchowe,
 • Kinesiotaping logopedyczny.

Terapia dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.