NDT Bobath

NDT Bobath

Koncepcja NDT Bobath jest metodą stymulującą rozwój poznawczy i ruchowy dziecka. Jest otwarta na inne terapie i metody. W tej koncepcji podchodzi się kompleksowo do dziecka.

Jest jedną z wiodących metod terapii niemowląt i dzieci, która sprawdza się zarówno dla dzieci urodzonych przedwcześnie, niemowląt z podwyższonym lub obniżonym napięciem mięśniowym, asymetrią lub kręczem szyi, zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej lub zdiagnozowanymi nieprawidłowościami w zakresie funkcjonowania OUN. Terapia metodą NDT Bobath jest bezpieczna i bezbolesna dla dziecka. Zadaniem terapeuty jest zastosowanie odpowiednich stymulacji, wspomagań celem wyzwolenia aktywności u dziecka. Wzbudzenie ukierunkowanej aktywności dziecka umożliwia w późniejszym czasie osiąganie przez nie kolejnych umiejętności motorycznych. W koncepcji duży nacisk kładzie się również na edukację rodziców
w zakresie pielęgnacji i opieki nad dzieckiem, a także na dobrostan dziecka.

Przeznaczona dla pacjentów z:

  • zaburzeniami napięcia mięśniowego
  • dla wcześniaków
  • z asymetrią ułożeniową, asymetrią głowy,
  • opóźnieniem psychoruchowym,
  • uszkodzeniem OUN,
  • wadami rozwojowymi,
  • wadami genetycznymi,
  • chorobami nerwowo mięśniowymi,