Psycholog

Psycholog:

  • diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży,
  • terapia psychologiczna dzieci i młodzieży,
  • terapia stymulująca rozwój dziecka z zaburzeniami, z niepełnosprawnością
  • Trening Umiejętności Społecznych Lego TUS,
  • trening słuchowy Johansen IAS,
  • poradnictwo i psychoedukacja dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych, rozwojowych i emocjonalnych dzieci i młodzieży,
  • pomoc psychologiczna  dla  rodziców  potrzebujących  wsparcia  w  radzeniu  sobie   z własnymi emocjami i kryzysami, zmagających się z niepełnosprawnością dziecka lub jego trudnymi zachowaniami, mających trudności z odnalezieniem się w roli matki/ojca, którzy chcą porozmawiać o swoich uczuciach.