Funkcjonalana diagnoza testem PEP-R

Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytem rozwoju do 12 roku życia,
w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R.

Jest to test oparty na rozwojowej koncepcji służący do diagnozowania  charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się, rozwoju oraz terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami w rozwoju.

Wyniki testu dają możliwość ustalenia aktualnego wieku rozwoju, poziomu funkcjonowania  na którym obecnie znajduje się dziecko, a także możliwości rozwojowe dziecka. Test PEP-R może dostarczyć przydatnych informacji w przypadku gdy niektóre funkcje rozwojowe są poniżej pierwszej klasy.

PEP-R składa się ze:

1. Skali Rozwoju określającej poziom rozwoju dziecka w stosunku do rówieśników.
Skala diagnozuje umiejętności w obrębie:

  • naśladowania, percepcji wzrokowej i słuchowej,
  • motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • czynności poznawczych, komunikacji i mowy czynnej,


2. Skali Zachowań, która ma na celu rozpoznanie nietypowych sposobów zachowań charakterystycznych dla autyzmu. Skala diagnozuje umiejętności w obrębie:

  • nawiązywania kontaktów, reakcji emocjonalnych,
  • zabawy i zainteresowania przedmiotami,
  • reakcji na bodźce, mowy,


PEP-R przeznaczony jest do oceny dzieci z zaburzeniami w rozwoju oraz autyzmem. Sporządzony profil pozwala na ocenę mocnych i słabych stron dziecka, pozwala na stworzenie indywidualnego planu terapeutycznego.