Terapia behawioralna

Podstawowym celem procesu edukacyjno-terapeutycznego jest kształtowanie u dziecka o zaburzonym rozwoju jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku.

Główne cele terapii behawioralnej:

  • rozwijanie zachowań deficytowych;
  • redukowanie zachowań trudnych;
  • generalizowanie i utrzymanie efektów.