Ośrodek

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacje ogólne:

 • Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Świecie
 • Ośrodek Integracji i Rehabilitacji wykonuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji i reedukacji dzici wymagających intensywnego usprawniwenia w wieku od 0 – 18 lat.

 

Ośrodek Integracji i Rehabilitacji prowadzi indywidualne formy stymulujące rozwój dzieci:

 • Z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego,
 • Z wadami genetycznymi
 • Z wadami rozwojowymi
 • W stanach pooperacyjnych i pourazowych
 • Z chorobami metabolicznymi,
 • Z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym
 • Zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Z autyzmem i spektrum autyzmu
 • U dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznum,
 • U niemowląt z grupy ryzyka,
 • U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • Z zaburzonym napięciem mięśniowym, asymetrią, z kręczem szyi,
 • W wadach postawy ciała u dzieci i młodzieży,
 • W chorobach nerwowo-mięśniowych,

 

Stosujemy zasady indywidualizacji w prowadzeniu i doborze terapii w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, logopedii, pedagogiki, psychologii, terapii zajęciowej.

Wspomagamy rodziców w zaakceptowaniu dziecka, udzielamy rodzicom wskazówek odnośnie postępowania pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego z dzieckiem.

Niesiemy pomoc w uzyskaniu potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych, literatury fachowej.

 

Typ kierowania do Ośrodka:

Do ośrodka przyjmowane są dzieci z naszej gminy, na podstawie skierowania od lekarzy następujących poradni:

 • Pediatrycznej,
 • Neurologicznej,
 • Neonatologicznej,
 • Rehabilitacyjnej,
 • Ortopedii i traumatologii,
 • Reumatologicznej,
 • Chirurgii dziecięcej,

Oraz orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia i opinii z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.