Sala doświadczania Świata

To niezwykłe pomieszczenie terapeutyczne wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące  rozwój zmysłów. Celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu, stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń zmysłowych oraz odprężenie, relaks
i wyciszenie zarówno dla dzieci jak i młodzieży.

Terapia dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka, wpływa bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę, a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań.

Dzięki takiej wielozmysłowej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście, ponieważ sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę
i możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich.

 

Cele realizowane w Sali Doświadczania Świata podczas stymulacji zmysłów:

Wzrok: 

 • zyskanie poczucia i świadomości światła,
 • ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania,
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowa,
 • usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
 • poszerzanie doświadczeń wzrokowych oraz pamięci wzrokowej.

Słuch:

 • ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,
 • poszerzanie zasobu doświadczeń słuchowych,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • stymulowanie koordynacji słuchowo-ruchowej, słuchowo-wzrokowej,

Stymulacja przedsionkowa:

 • rozwijanie poczucia i świadomości ciała, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni,
 • poprawianie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie aktywności.

Dotyk:

 • poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania,
 • poprawa orientacji w schemacie własnego ciała,
 • rozwijanie wrażliwości dotykowej,

Węch:

 • zapachy uszczęśliwiają, mają wpływ na uczucia, zachowanie i atmosferę.